Om oss

 

Lotta Geisler

Folkhögskollärare, diakon, dipl. uttryckande konstterapeut med grundläggande psykoterapikompetens, handledare, dipl. bibliodramaledare 

Mail: lotta.geisler@bibliodramainstitutet.se

Tfn: +46 707 614 049

Lars-Gunnar Skogar

Häktes- och fängelsepastor, dipl. bibliodramaledare.

Mail: lars-gunnar.skogar@bibliodramainstitutet.se

Tfn: +46 702 597 121